Steun van Europese Fonds

Kansen voor west

Kansen voor West steunt Nieuwe Banen bij de opstart. Kans voor West is de projectorganisatie van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling in de randstad. Nieuwe Banen ontvangt subsidie om de Rotterdamse economie te stimuleren.

Nieuwe Banen gelooft dat meer arbeidsparticipatie zorgt voor gelukkige mensen en een bloeiende economie.

De bouwsector biedt heel veel kansen op werk voor jongeren uit Rotterdam-Zuid en Stadshavens. Er is opleiding en begeleiding nodig om jongeren zonder relevante vooropleiding door te laten stromen naar beschikbare vacatures. Daarom gaat Nieuwe Banen samen met werkgevers jongeren opleiden om ze snel aan de slag te laten gaan. Waardoor ze zich zelfstandig kunnen redden en een bijdrage kunnen leveren aan de Rotterdamse economie. Nieuwe Banen krijgt hiervoor een bijdrage van Kansen voor West. De looptijd is 1 februari 2022 tot en met 31 december 2023. Meer informatie over het programma: www.kansenvoorwest2.nl.